top of page
  • รูปภาพนักเขียนiPhone iOS Thailand

มาแล้ววว งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรับสมัครร้านค้างานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 •โซน A ตลาดน้ำนนทรี •โซน B เศรษฐกิจฐานราก •โซน C เทคโนโลยีการเกษตร •โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร •โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน •โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ •โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค •โซน H KU Shopping Mall •โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์ •โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ รายละเอียดของแต่ละโซนคลิ๊กที่ลิงค์ https://shorturl.asia/oV2mE #งานเกษตรแฟร์ #เกษตรแฟร์ #เกษตรแฟร์56 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/kasetfairbangkaen/ . https://www.facebook.com/saleweyhey https://www.instagram.com/saleweyhey/ https://vt.tiktok.com/ZSJWbgVbX/ https://twitter.com/SaleWeyHey #saleเว้ยเฮ้ย #saleเว้ยเฮ้ยย #เซลล์เว้ยเฮ้ย! #saleเว้ยเห้ย #saleweyhey #saleweyheyy
Comments


bottom of page