สั่งซื้อแบตเตอรี่ Dissingโดยตรงจากบริษัท ผ่าน Shopee Mall ได้แล้ว