โปรโมชั่น Apple WATCH ประจำเดือน ตุลาคม ราคาเครื่องเปล่าและเครื่องพร้อมโปรโมชั่น
พึงเปิดตัวไปวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำหรับ Apple Watch Series 5 และ รุ่นที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน มีทั้งราคาเครื่องเปล่าและราคาที่ถูกสุดที่มาพร้อมแพ็กเกจของแต่ละเครือข่าย คือ Apple, TrueMove H, AIS, Dtac (ไม่รวมร้านค้าอื่นๆ นอกจากนี้) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ดังต่อไปนี้

Apple Watch Series 5 GPS (2019)
Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 5 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 13,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 14,400 บาท

Apple Watch Series 5 GPS รุ่น Nike+

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 13,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 14,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular (2019)


Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+

 • ขนาด 40 มม.— ราคา 16,900 บาท

 • ขนาด 44 มม.— ราคา 17,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 22,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Hèrmes

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 42,400 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Edition ตัวเรือนไทเทเนียม

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 25,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Edition ตัวเรือนเซรามิค

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 41,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

TrueMove H

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+


ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band


ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 22,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 23,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 20,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 21,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


AIS

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาพิเศษ

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+


ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาพิเศษ

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band


ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 22,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 23,900 บาท

ราคาพิเศษ

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 20,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 21,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop


ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 23,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 25,400 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 21,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 23,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


Dtac

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+


ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


Apple Watch Series 4 GPS + Cellular (2018)


TrueMove H

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 17,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 18,900 บาท

ราคาติดโปร


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 15,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular รุ่น Nike+


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 17,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 18,900 บาท

ราคาติดโปร


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 15,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 24,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 26,900 บาท

ราคาติดโปร


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 22,900 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 24,900 บาท

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 28,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 30,400 บาท

ราคาติดโปร


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 26,400 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 28,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


AIS

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,800 บาท

 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,800 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


Dtac

ไม่พบข้อมูล


Apple Watch Series 3 GPS (2017)Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 3 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 9,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 10,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS รุ่น Nike+


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 9,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 10,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


TrueMove H

Apple Watch Series 3 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม


ราคาเครื่องเปล่า


ขนาด 38 มม. — ราคา 11,900 บาท

ขนาด 42 มม. — ราคา 12,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท

ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 10,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS รุ่น Nike+


ราคาเครื่องเปล่า


ขนาด 38 มม. — ราคา 11,900 บาท

ขนาด 42 มม. — ราคา 12,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท

ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 10,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


AIS

Apple Watch Series 3 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม


ราคาเครื่องเปล่า


ขนาด 38 มม. — ราคา 11,900 บาท

ขนาด 42 มม. — ราคา 12,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


ขนาด 38 มม. — ราคา 10,900 บาท

ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 11,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


Dtac

ไม่พบข้อมูล


Apple Watch Series 3 GPS + Cellular (2017)


Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 13,400 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 14,400 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular รุ่น Nike+


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 13,400 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 14,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


TrueMove H

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,400 บาท

 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular รุ่น Nike+


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,400 บาท

 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 21,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 23,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 16,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop


ราคาเครื่องเปล่า


 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 38 มม. — ราคา 25,900 บาท

 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 42 มม. — ราคา 27,900 บาท

 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 38 มม. — ราคา 27,900 บาท

 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 42 มม. — ราคา 29,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 38 มม. — ราคา 17,900 บาท

 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 42 มม. — ราคา 19,900 บาท

 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 38 มม. — ราคา 19,900 บาท

 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 42 มม. — ราคา 20,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม


AIS

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 13,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 14,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular รุ่น Nike+


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*


 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 13,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 14,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band


ราคาเครื่องเปล่า


 • ขนาด 38 มม. — ราคา 21,900 บาท

 • ขนาด 42 มม. — ราคา 23,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop


ราคาเครื่องเปล่า


 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 38 มม. — ราคา 25,900 บาท

 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 42 มม. — ราคา 27,900 บาท

 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 38 มม. — ราคา 27,900 บาท

 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 42 มม. — ราคา 29,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dtac

ไม่พบข้อมูล


ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ต.ค. 2562 : 09.20 น.

หมายเหตุ*

 • ราคาโปรโมชันที่นำมา เป็นราคาเริ่มต้นที่มีราคาถูกที่สุด ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูล

 • ราคาโปรโมชันที่นำมา เป็นราคาจาก Store ออนไลน์ของผู้จำหน่ายเป็นหลัก ราคาสุทธิ (ราคารวมต่างๆ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้จำหน่าย ทางทีมงานจึงไม่สามารถลงราคาสุทธิได้

#AppleWatch

#iPhone #iPad #Mac #Apple

#iPhone11 #iPhone11Pro #iPhone11ProMax

#iOs #Os #iPadOs #WatchOs

#iPadMini #iPadPro #Macbook #Pro #Air #Retina #Touchbar #iMac

#iPhoneiOsThailand #UserThailand

#MacUpStudio #FixitUp #AppleUserThailand

ABOUT US

iPhone iOS Thailand พื้นที่อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone จากประสบการณ์การใช้ iPhone ทุกรุ่นมากว่า 10 ปี ผมซ่อม iPhone ได้ทุกรุ่น
**iPhone iOS Thailand เป็นเว็บไซต์ในเครือ MacUp Studio รับซ่อม iPhone, iPad, iMac, Macbook ทุกรุ่นทุกอาการ

Contact Us
Follow Us
 • Page MacUp Studio
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube
 • Blogspot

© 2019 Copyright By iPhone iOS Thailand