top of page
  • รูปภาพนักเขียนiPhone iOS Thailand

5G(Sub-6GHz) บน iPhone 12 Series คืออะไร


5G ใน iPhone 12 Series ที่จะเปิดขายในประเทศไทย จะเป็น 5G แบบ Sub-6 GHz ทั้งหมดแต่ในอเมริกาหรือประเทศที่รองรับถึงจะมี 5G แบบ mmWave ด้วย


5G แบบ Sub-6 GHz จะเป็นความถี่ที่น้อยกว่า 6GHz ซึ่งเป็น 5G ช่วงเปลี่ยนผ่านจาก 4G ไม่ใช่ 5G เต็มรูปแบบ ส่วน 5G แบบ mmWave นั้นจะเป็น 5G เต็มรูปแบบ ซึ่งจะรองรับความถี่ตั้งแต่ 28 GHz และ 39 GHz


ปัจจุบันผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย มีความถี่สูงสุดอยู่ที่ 26 GHz ทำให้เครื่อง mmWave ไม่รองรับ


สุดท้าย 5G ที่ใช้บน iPhone 12 นั้นจะมีฟีเจอร์ Smart Data Mode หมายถึง เครื่องจะไม่ได้ใช้ 5G ตลอดเวลา หากเครื่องใช้อินเตอร์เน็ตไม่มากอย่าง เล่นโซเชียวปกติ เครื่องจะใช้เป็น 4G แต่เมื่อมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สูงขึ้น เครื่องจะสลับไปใช้ 5G อัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ เนื่องจากการใช้ 5G เครื่องจะใช้แบตเอรี่ในปริมาณที่มากขึ้น


ที่มา : Apple, คู่หู คู่Geek


Comments


bottom of page