Apple ปล่อยอัปเดท iOS 15.1.1 ปรับปรุงด้านการโทรใน iPhone 12 และ iPhone 13


ในวันนี้ Apple ได้ปล่อยอัปเดท iOS 15.1.1 ให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดทกันครับ โดยมาในหมายเลข Build ที่ 19B81 จะปรับปรุงเรื่องการโทรที่มีประสิทธิภาพต่ำลงใน iPhone 12 และ iPhone 13 ผู้ที่ใช้รุ่นอื่นจะไม่ได้รับอัปเดทนี้