Apple อาจให้บริการเล่นเกมบน Cloud ควบคู่ไปกับ Apple Arcade


Apple พิจารณาเปิดตัวบริการเกมบนคลาวด์ของตัวเองควบคู่ไปกับ Apple Arcade ซึ่งคล้ายกับ และ Stadia ของ Google ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะทำให่ ผู้ใช้สามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกคุณภาพสูงได้โดยไม่มีปัญหา โดยเป็นการเล่นเกมบนระบบ Cloud และสตรีมวิดีโอสดไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้