top of page
  • รูปภาพนักเขียนiPhone iOS Thailand

Apple ประกาศรายชื่อกลุ่ม 2 ขาย iPhone 12 แล้ว ซึ้งยังไม่มีประเทศไทย

Apple ประกาศรายชื่อกลุ่ม 2 ขาย iPhone 12 แล้ว ซึ้งยังไม่มีประเทศไทย ประเทศกลุ่ม 2 จะสามารถสั่งซื้อได้ทันที สำหรับประเทศไทยยังไม่กำหนดวันขายที่แน่ชัด หากรู้กำหนดวันทางเราจะแจ้งนะครับ


bottom of page