เพราะขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัว

โครงการ "วน" เพจ Won เป็นอีกหนึ่งโครงการรักษ์โลกที่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการรับถุงและเศษพลาสติกสะอาดกลับมารีไซเคิล ระบุว่าต้องการให้พลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันกลับมาหมุนเวียนอยู่ในระบบให้นานที่สุด


ลองไปดูรายละเอียดกันว่าวิธีส่งถุงและเศษพลาสติกมา "วน" เขาทำอย่างไรบ้าง

1. เก็บรวบรวมถุงหรือเศษพลาสติก(สะอาดและแห้ง)ให้ได้จำนวนหนึ่ง (บีบอัดให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่) 2. เขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ บนหน้าถุง 3. แจ้งชื่อและที่อยู่มาทาง Inbox เพื่อเช็คจุดรับที่ใกล้ที่สุด 4. หรือสามารถส่งได้ทางไปรษณีย์มาที่ “โครงการ วน” บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) 42/174 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

องค์กรต่างๆที่สนใจเป็นจุดรับถุงและเศษพลาสติกมา "วน" สามารถติดต่อได้ทาง Inbox ได้เลย ส่วนจุดที่มีถัง "วน" รับถุงและเศษพลาสติกเข้าโครงการในเขต กทม.อยู่ที่

1. ตึก FYI พระราม 4 ชั้น 2 ตรง SEAC 2. ตึก Tisco สาทร บริเวณ Lobby

โดยถุงและเศษพลาสติกที่ส่งเข้ามารีไซเคิลกับโครงการจำนวน 1 กก. = 5 บาท จะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม จึงขอขอบคุณที่ช่วยกันทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

สำหรับ บมจ.ทีพีบีไอ ผู้จัดทำโครงการนี้ แต่เดิมคือบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (“TGRT”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก โดยผ่านกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิล ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด เป็น บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“TPBI”)


ที่มา - MGRonline