Facebook Protect คืออะไร?Facebook Protect ซึ่งเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยของเฟสบุ๊ค​ ที่บังคับให้ผู้ใช้เปิดใช้งาน มิฉะนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการเฟสบุ๊คได้จนกว่าจะเปิดใช้งาน Facebook Protect

เดิมทีเมื่อปีที่แล้ว Facebook Protect มีให้บริการในเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่บัญชีของนักการเมือง พรรคการเมือง หน่วยงานราชการ กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ใช้ที่เป็นเจ้า