Foxconn ลดการผลิตสมาร์ตโฟน Huawei หลังยอดขายลดลง
South China Morning Post สื่อท้องถิ่นของรายงานว่าFoxconn ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนHuawei เริ่มหยุดสายพานการผลิตลงหลายสายเพราะยอดขายที่ลดลง

จากการที่สหรัฐอมีมาตรการแบนHuawei ทำให้ความมั่นใจในการใช้งานสมาร์ตโฟนHuawei ลดลงเช่นเดียวกับราคามือสองที่ลดลงในหลายประเทศ

ทั้งFoxconn และHuawei ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว