iCloud+ มี Private Relay รวมอยู่ด้วยแต่ไม่พร้อมให้บริการในไทย


iCloud Private Relay คือการซ่อนอยู่ไอพีและกิจกรรมในการเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ บน Safari คล้ายคลึงกับ VPN เล็กน้อย เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช