iOS 15 Developer Beta 3 มีอะไรใหม่บ้าง?

วันนี้ Apple ได้ปล่อย iOS 15 Developer Beta 3 ให้ดาวน์โหลดเพื่อทดสอบการใช้งานและแก้ไขการใช้งานต่างๆ จะมีอะไรบ้างนั้นแอดได้รวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนๆไ