ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 12 Seriesที่ Studio 7 และ Banana

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 12 Series ที่ Studio 7 และ Banana

*เป็นเพียงการสำรวจการต้องการของผู้ซื้อเท่านั้น ไม่ใช่การจอง จึงไม่ต้องมัดจำ #iPhone12 #iPhone12Pro #iPhoneiOSThailand