iPhone 13 ถูกลดการผลิตลงมากถึง 10 ล้านเครื่อง


เนืองจากปัญหาขาดแคลนชิปอย่างต่อเนืองทำให้ Apple ไม่สามารถจัดส่ง iPhone 13 ได้ตามเป้าหมาย ซัพพลายเออร์ของ Apple ไม่สามารถส่งส่วนประกอบที่ต้องการให้ได้ทำให้ Apple ลดการผลิต IPhone 13 ลงถึง 10 ล้านเครื่อง ส่งผลให้หุ้นของ Apple ลดลง 1% ปัญหาขาดแคลนชิปเกิดมานานกว่า 1 ปีมาแล้ว เนื่องจาก ซิลิคอนมีอยู่อย่างจำกัด