Netflix เปิดตัวเว็บไซต์จัดอันดับทั่วโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Netflix ได้เปิดตัวเว็บไซต์จัดอันดับใหม่ที่แสดงผลงาน 10 อันดับแรกของบริษัทในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตาม