top of page
  • รูปภาพนักเขียนiPhone iOS Thailand

‘แก๊งคอลเซนเตอร์’ ปลอมเอกสาร ปปง

‘แก๊งคอลเซนเตอร์’ ปลอมเอกสาร ปปง. เลขาธิการ ปปง. เตือน! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมเอกสารแอบอ้างหลอกโอนเงิน เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ระวังอาจเสียเงินฟรีนะComments


bottom of page