Apple อาจเตรียมเปิดตัวจอ Pro Display XDR 2022


จากรายงานของ Ross Young CEO ของบริษัท Display Supply Chain Consultants ได้ให้ข้อมูลว่า Apple มีแผนจะเปิดตัวจอมอนิเตอร์ Pro Display XDR ในขนาดที่เล็กลงและราคาถูกลงในปี 2022 ปัจจุบันจอ Pro Display XDR นั้นมีจอภาพ LCD แบบ IPS ขนาด 32 นิ้ว พร้อมเทคโนโลยีออกไซด์ TFT จอภาพ Retina 6K ความละเอียด 6016 x 3384 พิกเซล อัตราส่วนภาพ 16:9 มีราคา 154,900 บาท ในรูปแบบกระจกมาตรฐาน และราคา 189,900 บาท ในรูปแบบกระจก Nano-texture โดย Pro Stand และอะแดปเตอร์ตัวยึด VESA จำหน่ายแยกต่างหากในราคา 31,900 บาท ซึ่งเราอาจสามารถซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น **ยังคงเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น**

.