Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 13 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 นี้

หลังจากปล่อยเวอร์ชั่น Beta ออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตอนนี้ Apple ได้ประกาศแล้วว่า iOS 13 เวอร์ชั่นสมบูรณ์ จะพร้อมปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัพเดท ในวันที่ 19 กันยายน นี้ (หรือ 20 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย) หลังจากนั้นในวันที่ 30 กันยายน จะมีการปล่อยอัปเดต iOS 13.1 ออกมาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการปล่อยอัปเดต

iOS 13 ปล่อยอัปเดต วันที่ 19 กันยายน 2562

watchOS 6 ปล่อยอัปเดต วันที่ 19 กันยายน 2562