HomePod Mini สีใหม่ อาจเปิดตัวเดือน พฤศจิกายน


ตามรายงานใหม่จาก AppleTrack สี HomePod mini ใหม่อาจเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน ในขณะที่ Apple กล่าวว่าจะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน แหล่งข่าวบอกว่าจะเปิดตัวสีฟ้า สีส้ม และสีเหลืองใหม่ และอาจจะวางจำหน่ายภายในอาทิตย์หน้า

.