How to ซ่อนรูปภาพที่แท้จริง เพราะอัลบั้มที่ซ่อนไม่ได้ถูกซ่อนอยู่จริง...


จากวิธีการเลือกรูปภาพแล้วกดซ่อน รูปภาพจะไปอยู่ในอัลบั้มที่ซ่อน จากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่ารูปภาพ เลือกซ่อนอัลบั้มไว้ อัลบั้มที่ซ่อนอยู่ก็จะหายไป แต่เมื่อปรับเป็นโหมดปิด ก็สามารถมองเห็นอัลบั้มที่ซ่อนได้แล้ว และวันนี้แอดมินมาบอกต่อวิธีซ่อนรูปภาพอย่างแท้จริง ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าใดๆ ให้ยุ่งยากเลยจ้า และยากต่อการหาเจอ เพราะรู้แค่เราคนเดียว!