top of page
  • รูปภาพนักเขียนiPhone iOS Thailand

How To เปิดการแจ้งเตือน สัมผัสเชื้อ Covid 19 ในประเทศไทยApple ได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์การแจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อ Covid 19 ใน iPhone โดยเป็นการใช้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ถ้ามีคนติดเชื่อจากข้อมูล ก็จะแจ้งเตือนว่าผู้ใช้มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ Covid-19 เพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองหรือตรวจ ATK ว่าผลเป็นบวกหรือไม่

.

เรียบเรียง By Killua

.

ติดตามยูทูป How to และอัพเดทข่าว iPhone

.

.

เว็บไซต์: https://www.iphoneiosthailand.com/

.

เว็บศูนย์ซ่อม iPhone iPad Mac : https://www.macupstudio.com/

.

———————

ติดต่อส่งงานซ่อม ( รับงานซ่อมทั่วประเทศ )

inbox เพจ iPhone iOs Thailand

line: @macup = line.me/ti/p/%40macup

———————

#MacUpStudio ศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple

เพจศูนย์ซ่อม : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

.

ตัวอย่างงานซ่อม iPhone ซ่อมMac : youtube: https://bit.ly/YTMacUpKK

.

Comentarios


bottom of page