top of page
  • รูปภาพนักเขียนiPhone iOS Thailand

Jim Farley Ceo Ford กล่าวว่า รถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์มีราคาคงที่ และจะขายในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด


หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า Ford F-150 Lightning Jim Farley Ceo ของ Ford กล่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ของแบรนด์จะขายในราคาคงที่และจะวางขายในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดและเลือกสั่งส่งที่บ้านได้อีกด้วย และ Jim ยังกล่าวอีกว่า ราคาของรถ Ev จะลดลงเหลือเฉลี่ย 25,000 ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากต้นทุนของแบตเตอรี่และการจัดจำหน่ายที่ถูกลง

.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Engadget

.

เรียบเรียง By Killua

.

.

留言


bottom of page