Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง
รายได้รวมเติบโต ธุรกิจบริการทำสถิติรายได้ใหม่ที่ 13.3 พันล้านเหรียญ

คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย — วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 — ในวันนี้ Apple ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สองปีงบประมาณ 2020 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2020 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 58.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซนต์เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 2.55 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซนต์ ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 62 เปอร์เซนต์ของรายได้ประจำไตรมาส

“ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก เราภูมิใจที่จะรายงานว่าผลประกอบการประจำไตรมาสของ Apple เติบโตขึ้น นำโดยสถิติใหม่ของธุรกิจบริการ และสถติใหม่ประจำไตรมาสของอุปกรณ์สวมใส่” Tim Cook CEO ของ Apple กล่าว “ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ผู้ใช้ของเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อการเชื่อมต่อ เข้าถึงข่าวสาร สร้างสรรค์ และ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เรารู้สึกถึงแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่จะไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ แต่ยังตอบแทนเพื่อสนับสนุนทุกคนบนโลก ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น และเฟสชิลด์ที่เราผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก จนถึงเงินทุนจำนวนหลายล้านที่บริจาคให้กับองค์กรอย่าง Global Citizen และ America’s Food Fund”

“เรารู้สึกภูมิใจในทีมงานของ Apple ทั่วโลก และความยืดหยุ่นของธุรกิจ และประสิทธิภาพทางการเงินในสถานะการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้” Luca Maestri CFO ของ Apple กล่าว “จำนวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทำสถิติใหม่ในทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก เรามีกระแสเงินสดระหว่างไตรมาสที่ 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เรามั่นใจในอนาคตของบริษัท และจะยังลงทุนเพิ่มในทุกส่วนของธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของลูกค้าและรองรับแผนงานในระยะยาว รวมถึงทำตามพันธสัญญาที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการเป็นจำนวนเงิน 350 พันล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 5 ปี"

คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทที่ 0.82 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 6%โดยเงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2020 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 11 พฤษภาคม 2020 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้อนุมัติวงเงินในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2020 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ในวันที่ 1 พฤษาคม 2020 ที่ www.apple.com/investor/earnings-call คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม

Apple ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท apple.com และเว็บไซด์นักลงทุนสัมพันธ์ investor.apple.com ซึ่งรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลประกอบการ รายงานที่ส่งให้กับ SEC และข้อมูลที่เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการและการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น


ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต ภายใต้ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย)อื่นๆ อัตราภาษี และแผนการคืนเงินทุน แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ ความสามารถของบริษัทในการแข่งขันในตลาดที่แข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ความสามารถของบริษัทฯ ในการรับมือกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บ่อยครั้งและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมถึงการนำเข้าสู่ตลาด และการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันต่อเวลา ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ เงินตรา หรือช่องทางรวมกัน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนประกอบ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดหาและมอบบริการในส่วนต่างๆ ของบริษัท การแข่งขันด้านราคา หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีโครงสร้างราคาสูงขึ้น อาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท การที่บริษัทต้องพึ่งพาการดำเนินงานของผู้จัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังและสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้หรือเพียงมีความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วน บริการ และเทคโนโลยีใหม่บางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทซึ่งรวมถึงส่วนประกอบและเทคโนโลยีที่อาจหาได้เฉพาะจากแหล่งเดียวหรือแหล่งจำกัด การที่บริษัทต้องพึ่งพาบริการผลิตและบริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นๆ โดยหลายแห่งตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ให้กับบริษัท ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อบกพร่องในการผลิตต่อการดำเนินงานทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัท การที่บริษัทต้องพึ่งพาทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาดิจิทัลของบุคคลอื่นซึ่งบริษัทอาจหาไม่ได้ในข้อตกลงที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์ หรืออาจหาไม่ได้เลย การที่บริษัทต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอกในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลกระทบจากการที่การดำเนินการทางกฎหมายไม่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เช่น ความเป็นไปได้ที่จะตรวจพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงความสามารถของบริษัทในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้าในภูมิภาคอื่น ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัทซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กระทบกับการดำเนินในต่างประเทศของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าปลีกของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ และการซื้อกิจการ ผลกระทบที่การล่มของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความขัดข้องของเครือข่าย การสูญเสียหรือการเข้าถึงหรือการปล่อยข้อมูลลับโดยไม่ได้รับอนุญาตมีต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูล บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน เหตุการณ์ทางการเมือง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และปัจจัยที่กระทบต่อธุรกิจอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับการจัดหาหรือการส่งมอบหรือความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของเงินตรา ความเสี่ยงด้านเครดิต และความผันผวนของมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของบริษัทในตลาด และการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตลอดจนการเรียกชำระภาษีเพิ่มขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทรวมอยู่ในรายงานของบริษัทที่ยื่นให้กับ SEC โดยอยู่ในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" และ “การอภิปรายของฝ่ายบริหารและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงาน” ของรายงานตามกำหนดระยะเวลาล่าสุดที่บริษัทยื่นเสนอตามแบบฟอร์ม Form 10-K และ Form 10-Q และรายงานในลำดับถัดมา บริษัท ไม่มีข้อผูกมัดในการแก้ไขถ้อยแถลงหรือข้อมูลเกี่ยวกับแผนการในอนาคตใด ๆ เพิ่มเติมต่อจากวันที่มีการยื่นเสนอข้อมูลดังกล่าว

Apple ได้ปฏิวัติเทคโนโลยีส่วนบุคคลด้วยการแนะนำ Macintosh สู่ท้องตลาดตั้งแต่ปี 1984 ในวันนี้ Apple คือผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วย iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และ Apple TV  แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทั้งห้าของ Apple ได้แก่ iOS, iPadOS, macOS, watchOS และ tvOS มาพร้อมประสบการณ์ใช้งานที่ดีเยี่ยมบนอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง และเสริมสร้างการบริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้ใช้ รวมถึง App Store, Apple Music, Apple Pay และ iCloud พนักงานของ Apple กว่าแสนคนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก และทำให้โลกใบนี้ดีกว่าที่เคยเป็นมา

สื่อมวลชน


ที่มา : https://www.apple.com


ติดตามข่าวอื่นๆ: https://www.userthailand.com/

youtube: http://bit.do/MacUpStudio

twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK

.

เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice

.

ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

.

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport #UserThailand

#MacUpStudio

User (ging)