Apple จะงดปล่อย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 100 % ทั้งซัพพลายเชนและส่วนการผลิต ภายในปี 2030ในส่วนกลาง พวกการอำนวยการหรือการจัดการต่าง ๆ ของ Apple เองได้ปรับเปลี่ยนจนมี ‘ความเป็นกลางทางคาร์บอน’ (Carbon neutral) มากว่า 2 ปีจนได้รับรางวัลจาก UN เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว และตอนนี้ Apple ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนให้ภาคการผลิตสินค้าของ Apple ทั้งหมดเป็นกลางทางคาร์บอน หรือง่าย ๆ คือไม่ปล่อยคาร์บอนแล้วภายในปี 2030 Apple ได้โปรโมตในโฮมเพจ โดยเรียกว่า ‘a planet-size plan’

Apple เริ่มดำเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลิตให้ปลอดคาร์บอนขึ้นแล้วในปี 2015 และ VP Lisa Jackson ได้อัพเดตความคืบหน้าไปปีก่อนโดย Apple จะเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล และรีไซเคิลสินค้าที่จะทิ้งแล้วด้วยเช่นกัน


นี่หมายความว่าในปี 2030 สินค้า Apple ที่วางขายทั้งหมดจะมีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศเป็นศูนย์

Apple วางแผนจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 75% ภายในปี 2030 ในขณะที่พัฒนาวิธีการนำคาร์บอนออกไปสำหรับ 25% ที่เหลือ จากแผนการใน 2020 Environmental Progress Report  Apple ระบุว่าจะให้โร้ดแมพสำหรับบริษัทอื่น ๆ ที่กำลังจะมีแนวทางเดียวกัน

ในขณะเดียวกัน Apple ได้บอกกับ