Apple บล็อค Hartware ของ iPhone 12 Series


Apple บล็อค Hartware ของ iPhone 12 Series ส่งผลให้การเปลี่ยนแบตร้านนอกประกัน จะไม่สามารถเช็คสุภาพแบตได้ ศูนย์ Apple จะมีซอฟแวร์ สำหรับปลดล็อคหลังการเปลี่ยนแบตทุกครั้ง การเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 12 Series จึงแนะนำให้ใช้บริการที่ศูนย์ Apple ปล. เชื่อว่าอีกไม่นาน วงการซ่อมจะมีการพัฒนาซอฟแวร์มาปลดบล็อคเพื่อ ให้สามารถเช็คสุภาพแบตได้ หากมีความคืบหน้าทางเพจจะมาอัปเดตให้ทราบ #iPhone12 #เปลี่ยนแบต #iPhoneiOSThailand