Apple Pencil ในอนาคตอาจเพิ่มเซนเซอร์ที่เลือกสีจากโลกจริงได้Apple พัฒนาเทคโนโลยีบน Apple Pencil โดยในอนาคตมันอาจจะมีเซ็นเซอร์สำหรับดูดสีจากวัตถุต่างๆ ได้ได้ Apple ได้ยื่นจดสิทธิบัตรนี้กับ United States Patent and Trademark Office แล้ว

สิทธิบัตรนี้มีชื่อว่า “Computer System With Color Sampling Stylus” ซึ่งหมายความว่ามันอาจมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สีติดตั้งมาด้วย


โดยเซ็นเซอร์นี้จะใช้เครื่องตรวจจับแสงหลายตัว เพื่อวัดหาแสงสำหรับช่องสีต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้มันสแกนเอาค่าสีจากวัตถุต่างๆ ได้ เช่น จากดอกไม้ หรือสิ่งของวัตถุอื่นๆ

Apple Pencil ยังได้รับการติดตั้งแสงเพื่อให้มันกำหนดสีได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือของสิทธิบัตรอธิบายถึงการออกแบบของ Apple Pencil ด้วยดีไซน์ที่ยาวและปลายทั้ง 2 ข้างสามารทำงานกับจอแสดงผลแบบ touch-sensitive


โดย Apple กล่าวว่าเซ็นเซอร์สีนี้อาจจะอยู่ที่ปลายทั้ง 2 ด้านของตัว Apple Pencil โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้