top of page
  • iPhone iOS Thailand

มารู้จักกับ AppleCare+ (AppleCare Protection Plan)


มารู้จักกับ AppleCare+ (AppleCare Protection Plan) ปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกเครื่องนั้นจะมีประกันให้ 1 ปี แต่ด้วย AppleCare+ นั้นจะช่วยให้ระยะเวลาของประกันนั้นนานขึ้นเป็น 2 ปี และความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง ใน 12 เดือน โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมค่าบริการ 1,000 สำหรับหน้าจอ หรือ 3,300 สำหรับความเสียหายอื่น ๆ

#AppleCare+ #AppleCare #iPhoneiOSThailand

bottom of page