ปี 2019 AppleWatch เติบโตขึ้นประมาณ 51% มีการจัดส่งทั่วโลกกว่า 6.8 ล้านเรือนใน Strategy Analytics ตอนนี้ Apple  ในปี 2019 ยังคงเป็นผู้นำในด้านการตลาดของ Smartwatch ซึ่งสามารถจัดส่ง Apple Watch มากกว่า 6.8 ล้านเรือน ใน Q3 ของปี 2019 ขยายขึ้นถึงประมาณ 51% เทียบกับยอดจัดส่ง 4.5 ล้านเครื่องของ Q3 ของปี 2018

จากการจัดส่ง มากกว่า 6.8 ล้านเรือน ทำให้ Apple Watch ยังครองส่วนแบ่งไปเกือบครึ่งตลาดในปี 2019 Smartwatch สามารถจัดส่งได้ทั้งสิ้น 14.2 ล้านเรือน ใน Q3 เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้ว พบว่ามีการเตินโตขึ้นประมาณ 42 % และ Samsung มาเป็นอันดับ 2 ยอดไตรมาสที่ผ่านได้อยู่ที่ 1.9 ล้านเรือน มีการเติบโตขึ้น 73% เมื่อเทียบกับยอดจัดส่ง ที่มากกว่า 1.1 เรือน ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และอันดับที่ 3 ตกเป็นของ Fitbit


#iPhone #iPad #Mac #Apple

#MacbookPro #iMac #MacbookAir #Retina 

#Touchbar #MacPro #iPadMini #iPadPro

#iPhone11 #iPhone11Pro #iPhone11ProMax

#AppleWatch #iOs #Os #iPadOs 

#iPhoneiOsThailand #ItUser #iPhoneiOsUser

#iPadOsUser #UserThailand #MacUpStudio #FixitUp