คลิปทดสอบแบตเตอร์รี่ iPhone จากการใช้งานจริงคลิปทดสอบแบตเตอร์รี่ iPhone จากการใช้งานจริงเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ ^^


iPhone 11 Pro Max: 8 ชม. 29 นาที

iPhone 11 Pro: 7 ชม. 36 นาที

iPhone 12: 6 ชม. 41 นาที

iPhone 12 Pro: 6 ชม. 35 นาที

iPhone 11: 5 ชม. 8 นาที

iPhone XR: 4 ชม. 31 นาที

iPhone SE (2020): 3 ชม. 59 นาที


ที่มา: https://www.macrumors.com/.../iphone-12-pro-battery-life.../


ชมคลิป: https://youtu.be/8Xi8HfOCG8o