Dark Mode ใน Facebook อัพเดทให้ใช้ได้ทั่วโลกแล้ว


ตอนแรกยังใช้ได้แค่บาง Account ตอนนี้ทยอยอัพเดทให้ใช้ได้ทั่วโลกแล้วนะคะ กับ Dark Mode ใน Facebook มีปรับออโต้ตามการตั้งค่าของอุปกรณ์ด้วยนะคะ ลองตั้งค่าใช้งานได้เลยค่า ^^


#iPhone#iPhoneiOSThailand