Facebook เริ่มติดป้านโพสที่มาจากสื่อของรัฐ หรื่อสนับสนุนโดยรัฐ


Facebook เริ่มแปะป้ายกำกับให้รู้ หากโพสต์นั้นๆ มาจากสำนักข่าว, สื่อของรัฐ รวมถึงโฆษณาด้วยเพื่อความโปร่งใส และเพื่อรับมือการเลือกตั้งสหรัฐฯ

เบื้องต้นตัวป้ายจะแสดงให้เห็นบนหน้าฟีดเฉพาะในสหรัฐฯก่อน และแสดงให้เห็นทั่วโลกบนหน้าเพจของผู้ผลิตเนื้อหา, Ad Library Page view และ Page Transparency และจะเริ่มแปะป้ายให้สำนักข่าวหรือผู้ผลิตเนื้อหาบางราย และจะค่อยๆ เพิ่มรายชื่อเข้ามาเรื่อยๆ

ในการพิจารณาว่าโพสต์ไหน หรือผู้ผลิตเนื้อหารายใดเป็นของรัฐหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐนั้น Facebook ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอก และดูจากปัจจัยหลายอย่างเพื่อพิจารณืว่าผู้ผลิตเนื้อหาเข้าเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือไม่ เช่น โครงสร้างเจ้าของ คณะผู้บริหารมีผู้ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือไม่, แหล่งเงินทุนและรายได้, ความหลากหลายของที่มาแหล่งข่าว เป็นต้น

หากมีสำนักข่าวใดที่ถูกแปะป้ายทั้งที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ก็สามารถส่งคำร้องเรียนได้ : https://bit.ly/2MxnV8U

ที่มา : Facebook, blognone

#Facebook

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport #UserThailand

#MacUpStudio

รวมคลิปให้ความรู้ผู้ใช้งาน iPhone iPad Mac

ติดตาม: youtube: http://bit.do/MacUpchannelKK1

.

instagram :https://www.instagram.com/iphoneiosthailand/

.

ติดตามข่าวอื่นๆทางเว็บ: https://www.userthailand.com/

twitter : https://twitter.com/iPhoneiOSth

.

ติดตาม: youtube: https://bit.ly/YTiPhoneiOSTH

.

เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice

.

ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/