วิธีบล็อกข้อความสแปม และเปิดการกรอง SMS จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก ใน iMessageสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และอีเมลบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอง iMessage ที่มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักและรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้


บล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรืออีเมล คุณสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และอีเมลได้สองสามวิธีดังนี้

โทรศัพท์ หากคุณอยู่ในแอพโทรศัพท์ ที่ใต้ "ล่าสุด" ให้แตะ ( i ) ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

FaceTime หากคุณใช้แอพ FaceTime อยู่ ให้แตะ ( i ) ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้ ข้อความ หากคุณใช้แอพข้อความอยู่ ให้เปิดการสนทนา แตะผู้ติดต่อที่ด้านบนของการสนทนา แล้วแตะ ( i ) แตะชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้ เมล หากคุณอยู่ในแอพเมล ให้เปิดอีเมลที่มีผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค แล้วแตะผู้ติดต่อที่ด้านบน แตะปิดกั้นรายชื่อนี้

เมื่อคุณบล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อ คนเหล่านั้นจะยังคงสามารถฝากข้อความเสียงได้ แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความที่ส่งหรือได้รับจะไม่ไปถึงปลายทาง นอกจากนี้ ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าสายโทรหรือข้อความถูกบล็อค เมื่อคุณบล็อคที่อยู่อีเมลจากแอพเมล เมลนั้นจะถูกส่งไปที่โฟลเดอร์ถังขยะ การบล็อคอีเมลจะดำเนินการกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ


กรอง iMessage ออกจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

คุณสามารถกรอง iMessage ออกจากบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแอพรายชื่อของคุณได้