วิธีบล็อกข้อความสแปม และเปิดการกรอง SMS จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก ใน iMessageสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และอีเมลบนอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอง iMessage ที่มาจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักและรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้


บล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรืออีเมล คุณสามารถบล็อคหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ และอีเมลได้สองสามวิธีดังนี้

โทรศัพท์ หากคุณอยู่ในแอพโทรศัพท์ ที่ใต้ "ล่าสุด" ให้แตะ ( i ) ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้

FaceTime หากคุณใช้แอพ FaceTime อยู่ ให้แตะ ( i ) ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ หรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการบล็อค เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้ ข้อความ หากคุณใช้แอพข้อความอยู่ ให้เปิดการสนทนา แตะผู้ติดต่อที่ด้านบนของการสนทนา แล้วแตะ ( i ) แตะชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะปิดกั้นสายผู้โทรนี้ เมล หากคุณอยู่ในแอพเมล ให้เปิดอีเมลที่มีผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อค แล้วแตะผู้ติดต่อที่ด้านบน แตะปิดกั้นรายชื่อนี้

เมื่อคุณบล็อคหมายเลขโทรศัพท์หรือผู้ติดต่อ คนเหล่านั้นจะยังคงสามารถฝากข้อความเสียงได้ แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความที่ส่งหรือได้รับจะไม่ไปถึงปลายทาง นอกจากนี้ ผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าสายโทรหรือข้อความถูกบล็อค เมื่อคุณบล็อคที่อยู่อีเมลจากแอพเมล เมลนั้นจะถูกส่งไปที่โฟลเดอร์ถังขยะ การบล็อคอีเมลจะดำเนินการกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ


กรอง iMessage ออกจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

คุณสามารถกรอง iMessage ออกจากบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแอพรายชื่อของคุณได้

หากต้องการกรอง iMessage ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิดฟิลเตอร์ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก


ในแอพข้อความ คุณจะเห็นแท็บใหม่สำหรับ "ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก" แต่คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนของ iMessage เหล่านี้


รายงานสแปมหรือข้อความขยะในแอพข้อความ

คุณสามารถรายงาน iMessage ที่มีลักษณะเหมือนสแปมหรือข้อความขยะได้จากแอพข้อความ หากคุณได้รับ iMessage จากบุคคลที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแอพรายชื่อ คุณจะเห็นลิงก์ "แจ้งว่าเป็นขยะ" ด้านใต้ข้อความนั้น


แตะแจ้งว่าเป็นขยะ จากนั้นแตะลบและแจ้งว่าเป็นขยะ แอพข้อความจะส่งต่อข้อมูลและข้อความของผู้ส่งไปยัง Apple อีกทั้งลบข้อความออกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณไม่สามารถเลิกทำการลบข้อความได้


การแจ้งว่าเป็นขยะจะไม่เป็นการบล็อคผู้ส่งจากการส่งข้อความอื่นหาคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อความเหล่านี้ คุณจะต้องบล็อคผู้ติดต่อ


ที่มา : Apple


#iMessage #Apple

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport #UserThailand

#MacUpStudio

รวมคลิปให้ความรู้ผู้ใช้งาน iPhone iPad Mac

ติดตาม: youtube: http://bit.do/MacUpchannelKK1

.

instagram :https://www.instagram.com/iphoneiosthailand/

.

ติดตามข่าวอื่นๆทางเว็บ: https://www.userthailand.com/

twitter : https://twitter.com/iPhoneiOSth

.

ติดตาม: youtube: https://bit.ly/YTiPhoneiOSTH

.

เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice

.

ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/