สิทธิบัตรใหม่ อุปกรณ์เชื่อมต่อ iPad 2 เครื่องเข้าด้วยกัน ให้สามารถทำงานคล้ายโน้ตบุ๊คได้Apple ได้จดสิทธิบัตรกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (US Patent and Trademark Office) โดยมีชื่อว่า "Modular multiple display electronic devices" ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กเอาไว้เชื่อมต่อ iPhone หรือ iPad สองเครื่องเข้าด้วยกัน


เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันผ่านอุปกรณ์เสริมนี้ ทั้งสองเครื่องจะสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ เช่นการต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันในแนวนอน ก็จะมีลักษณะคล้ายโน๊คบุ้ค โดยเครื่องแรกทำหน้าที่เป็นหน้าจอแสดงผล และอีกเครื่องเป็นคีย์บอร์ด หรือหากต่อเข้าด้วยกันในแนวตั้ง ก็จะสามารถทำงานได้ในลักษณะคล้ายกับหนังสือ