iPhone 12 mini ถึงตัวเครื่องเล็ก แต่จอใหญ่

iPhone 12 mini ถึงเครื่องจะเล็กแต่จอภาพใหญ่กว่า และมีความละเอียดมากกว่า เมื่อเทียบกับ iPhone SE รุ่นที่ 2 ,iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6

#iPhone12mini #iPhoneSE2 #iPghoneiOSThailand