iPhone เปิดไม่ติด มีวิธีเช็ค บอร์ดเสีย หรือแบตเสีย : คุยกับช่างซ่อม iPhone Ep.21


iPhone เปิดไม่ติด มีวิธีเช็ค บอร์ดเสีย หรือแบตเสีย

คุยกับช่างซ่อม iPhone Ep.21


#คุยกับช่างซ่อมไอโฟน #macupstudio

#คุยกับช่างซ่อมiPad #คุยกับช่างซ่อมMac

#ซ่อมไอโฟน #ซ่อมiPhone #ซ่อมMac

#ซ่อมแมคบุค #ซ่อมไอแพด #ซ่อมiPad

หลายท่านน่าจะมีประสบการณ์ เรื่อง iPhone เปิดไม่ติด

คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีเช็คนะครับ

ที่ผมจะมาสาธิตวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเช็คเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่าอะไรเสีย เป็นขั้นตอนที่ช่างทำประจำ

แต่ถ้าเรากังวลว่าช่างเขาจะบอกเราตา