เตรียมสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone SE ที่ AISวันที่ 14 พ.ค. นี้