สิทธิบัตร iPhone พับได้ แสดงแถบการแจ้งเตือน มาพร้อม TouchBar