หลุดราคา iPhone12Series รวม Vat. ทั้ง 4 รุ่นในไทยมาแบบชัดๆ