ขุนทอง เหรัญญิก พันธุ์ใหม่ แชทบอตช่วย “หารบิล-ทวงเงิน” ผ่าน Line


ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทกสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน พร้อมเปิดตัว “ขุนทอง”  แชตบอตบนแอปพลิเคชั่น LINE ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการทำหน้าที่เป็น “เหรัญญิก” ช่วยตั้งแต่ การคิดเงิน หารบิล ที่มาทั้งในรูปแบบการพิมพ์และที่เป็นรูปถ่ายในแชทไลน์กรุ๊ปจุดเด่นคือสามารถเลือกสั่งให้ “ขุนทอง” หารบิลได้ทั้งแบบ “หารเท่ากัน” หรือ “จ่ายตามจริง” กินมากจ่ายมากกินน้อยจ่ายน้อย จ่ายตามที่กิน ก็ได้

และเมื่อได้ยอดของแต่ละคนแล้ว “ขุนทอง” ยังเรียกเก็บบิลได้โดยจ่ายผ่านทั้งผูกบัญชี K PLUS กับขุนทอง หรือจ่ายผ่านโมบายแบงค์กิ้งอื่นๆ ที่มี QR code ให้ขุนทองช่วยสแกนตรวจสอบได้ หรือแม้แต่เงินสดก็ได้ที่สำคัญคือ ยังช่วยเกาะติดแจ้งเตือนว่า ใครจ่ายแล้วหรือ