เผยสิทธิบัตรใหม่ MacBook แบบโค้งงอเผยสิทธิบัตรใหม่ที่น่าสนใจของ Apple เป็นการงอพับของเครื่อง MacBook แบบใหม่ ที่ไม่ได้ใช้แบบบานพับแต่เป็นการงอตัวเครื่องเพื่อพับลงมาแทน และตัวเครื่องทั้งหมดจะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด