ภาพ X-ray Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro จาก IFIXITiFixit ยังไม่ได้ทำการชำแหละ Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro แต่เว็บไซต์ iFixit ได้ร่วมมือกับ บริษัท Creative-Electron เพื่อแสดงภาพ x-ray ที่ทำให้เห็นโครงสร้างภายในของ Magic Keyboard


จากภาพ X-Ray นั้นทำให้เห็นชิ้นส่วนของคีย์บอร์ดว่าใช้คีย์บอร์ดแบบกรรไกรได้ชัดเจน โดย iFixit กล่าวว่าเป็นกลไกที่เรียบง่ายที่สุดในอุปกรณ์เสริมต่างๆ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ Smart Keyboard

ด้านล่างของแป้นพิมพ์มีแผ่นโลหะซึ่ง iFixit คาดว่ามีไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับตัวแป้นพิมพ์จากการงอและมีแทร็คแพดเป็นรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากแทร็คแพดของ MacBook โดย Trackpad ของ Magic Keyboard นั้นมีปุ่มหลายปุ่มอยู่ข้างในเพื่อรองรับการกด