Magic Mouse 2021 / Touchpad 2021

Magic Mouse 2021 / Touchpad 2021 ก็มี 7 สีน๊าา Keyboard 2021 มี 7 สี และมี Touch ID ด้วย !!


#iMac2021 #appleevent #iPhoneiOSThailand