สำหรับโรงงานผู้ผลิต MagSafe Apple กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้น


สำหรับโรงงานผู้ผลิต MagSafe

Apple กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้น


การออกแบบของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม MagSafe ของผู้ผลิตรายนอก

ซึ่งจะมีข้อบังคับที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมต้องปฏิบัติตาม


MagSafe ในเอกสารแนวทางการออกแบบอุปกรณ์เสริม

โดยผู้ใช้ Twitter Gustavo Fontana มีเอกสารเชิงลึก

มีข้อบังคับที่เข้มงวดหลายอย่างที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมต้องปฏิบัติตาม


เคสที่สามารถใช้ได้กับ MagSafe มีความหนาไม่เกิน 2.1 มม. (แนะนำให้ใช้ 2 มม.)


Apple ต้องการให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม ที่สามารถทำให้ MagSafe ใช้งานได้ปกติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักทั้งหมด


ที่มา : Appleinsider

https://appleinsider.com/.../apple-imposes-strict...