หลุดอุปกรณ์ที่คาดว่าเป็น Wireless Charging หรือที่ชาร์จไร้สายแบบใหม่ของ Apple


มีผู้ใช้ Twitter ได้แชร์วิดีโอที่อ้างว่าเป็น Wireless Charging หรืออุปกรณ์ชาร์จไร้สาบแบบใหม่ของ Apple สำหรับ iPhone

โดยก่อนหน้านี้ Apple มีอุปกรณ์ชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone ที่ชื่อ AirPower แต่ก็ได้ยกเลิกการจำหน่ายไปเพราะ AirPower มีความร้อนมากเกินไป แล้วก็มีข่าวลืออกมาเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ชาร์จไร้สายนี้ รวมทั