ถ่ายภาพ 3D บน Facebook โดยไม่จำเป็นต้องใช้โหมด Portrait