อัปเดตราคา iPad Pro, iPad Air, iPad และ iPad mini ประจำเดือนธันวาคม 62อัปเดตราคา iPad Pro, iPad Air, iPad และ iPad mini ประจำเดือนธันวาคม 62 มีทั้งราคาปกติ ราคาโปรโมชันและราคาสำหรับนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

อัปเดตราคา iPad Pro, iPad Air, iPad และ iPad mini ประจำเดือนธันวาคม 62

ข้อมูลนี้จะแสดงราคา iPad ที่วางจำหน่ายแต่ละรุ่น จาก Apple, TrueMove H, AIS และ Dtac ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีทั้งราคาปกติ ราคาโปรโมชันและราคาสำหรับนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

ราคา iPad Pro, iPad Air, iPad 10.2 นิ้ว และ iPad mini

iPad Gen 7 10.2 นิ้ว 2019

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 32GB – ราคา 10,900 บาทรุ่น 128GB – ราคา 13,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 32GB  – ราคา 15,400 บาทรุ่น 128GB – ราคา 18,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Gen 7 10.2 นิ้ว 2018 ราคาปกติ

รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 32GB – ราคา 10,200 บาทรุ่น128GB – ราคา 13,200 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 32GB  – ราคา 14,700 บาทรุ่น 128GB – ราคา 17,700 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad 10.2 นิ้ว 2018 ราคานักศึกษา

iPad mini Gen 5 ใหม่ (2019)

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 13,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 18,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 18,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 23,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad mini Gen 5 ใหม่ (2019) ราคาปกติ

รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 64GB – ราคา 13,200 บาทรุ่น 256GB – ราคา 18,200 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 64GB – ราคา 17,700 บาทรุ่น 256GB – ราคา 22,700 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad mini Gen 5 ใหม่ (2019) ราคานักศึกษา

iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019)

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 17,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 22,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ (ยังไม่วางจำหน่าย)

รุ่น 64GB – ราคา 22,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 27,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019) ราคาปกติ

รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 64GB – ราคา 17,200 บาทรุ่น 256GB – ราคา 22,200 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา (ยังไม่วางจำหน่าย)

รุ่น 64GB – ราคา 21,700 บาทรุ่น 256GB – ราคา 26,700 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019) ราคานักศึกษา

iPad Pro 11 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3)

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 28,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 33,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 40,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 47,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 33,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 38,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 45,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 52,900 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Pro 11 นิ้ว ใหม่ 2018 ราคาปกติ

รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 64GB – ราคา 27,100 บาทรุ่น 256GB – ราคา 32,100 บาทรุ่น 512GB – ราคา 39,100 บาทรุ่น 1TB – ราคา 46,100 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 64GB – ราคา 32,100 บาทรุ่น 256GB – ราคา 37,100 บาทรุ่น 512GB – ราคา 44,100 บาทรุ่น 1TB – ราคา 51,100 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Pro 11 นิ้ว ใหม่ 2018 ราคานักศึกษา

iPad Pro 12.9 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3)

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 35,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 40,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 47,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 54,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 40,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 45,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 52,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 59,900 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Pro 12.9 นิ้ว ใหม่ 2018 ราคาปกติ

รุ่น Wi-Fi ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 64GB – ราคา 34,100 บาทรุ่น 256GB – ราคา 39,100 บาทรุ่น 512GB – ราคา 46,100 บาทรุ่น 1TB – ราคา 53,100 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาสำหรับนักศึกษา

รุ่น 64GB – ราคา 39,100 บาทรุ่น 256GB – ราคา 44,100 บาทรุ่น 512GB – ราคา 51,100 บาทรุ่น 1TB – ราคา 58,100 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Pro 12.9 นิ้ว ใหม่ 2018 ราคานักศึกษา

TrueMove H

iPad Gen 7 10.2 นิ้ว ใหม่ (2019)

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 15,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 18,400 บาท

รุ่น Wi-Fi +Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 9,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 12,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม iPad Gen 7 10.2 นิ้ว ใหม่ (2019) รุ่น Wi-Fi + Cellular ที่ Truemove H

iPad mini Gen 5 ใหม่ (2019)

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 18,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 23,400 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 10,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 14,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม iPad mini Gen 5 ใหม่ (2019) รุ่น Wi-Fi + Cellular ที่ Truemove H

iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019)

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 22,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 27,400 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 16,400 บาทรุ่น 256GB – ราคา 21,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019) รุ่น Wi-Fi + Cellular ที่ Truemove H

iPad Pro 11 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3)

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 33,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 38,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 45,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 59,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 26,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 31,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 38,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 52,900 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม iPad Pro 11 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3) รุ่น Wi-Fi + Cellular ที่ Truemove H

iPad Pro 12.9 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3)

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 40,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 45,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 52,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 66,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 33,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 38,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 45,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 59,900 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม iPad Pro 12.9 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3) รุ่น Wi-Fi + Cellular ที่ Truemove H

AIS

iPad Gen 7 10.2 นิ้ว 2019

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 32GB – ราคา 10,900 บาทรุ่น 128GB – ราคา 13,900 บาท

รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร

รุ่น 32GB  – ราคา 10,100 บาทรุ่น 128GB – ราคา 13,100 บาท

iPad mini Gen 5 ใหม่ (2019)

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 13,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 18,900 บาท

รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 12,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 17,900 บาท

iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019)

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 17,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 22,900 บาท

รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 16,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 21,900 บาท

iPad Pro 11 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3)

รุ่น Wi-Fi ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 28,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 33,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 40,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 47,900 บาท

รุ่น Wi-Fi ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 27,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 32,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 39,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 46,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 33,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 38,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 52,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 32,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 37,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 51,900 บาท

iPad Pro 12.9 นิ้ว ใหม่ 2018 (Gen 3)

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 40,900 บาทรุ่น 256GB – ราคา 45,900 บาทรุ่น 512GB – ราคา 52,900 บาทรุ่น 1TB – ราคา 59,900 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 39,040 บาทรุ่น 256GB – ราคา 44,040 บาทรุ่น 512GB – ราคา 51,040 บาทรุ่น 1TB – ราคา 58,040 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม iPad ที่ AIS

Dtac

iPad Gen 7 10.2 นิ้ว 2019

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 32GB – ราคา 15,400 บาทรุ่น 128GB – ราคา 18,400 บาท

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 32GB  – ราคา 10,400 บาทรุ่น 128GB – ราคา 13,400 บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Gen 7 32GBiPad Gen 7 128GB

iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019)

รุ่นWi-Fi + Cellular ราคาปกติ

รุ่น 64GB – ราคา 22,400 บาทรุ่น 256GB – ไม่พบข้อมูล

รุ่น Wi-Fi + Cellular ราคาติดโปร

รุ่น 64GB – ราคา 17,400 บาทรุ่น 256GB -ไม่พบข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม iPad Air 10.5 นิ้ว ใหม่ (2019) รุ่น Wi-Fi + Cellular ที่ Dtac

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2562 : 11.00 น.

ราคาที่นำมา เป็นราคาเริ่มต้นที่มีราคาถูกที่สุด ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูลราคาที่นำมา เป็นราคาจาก Store ออนไลน์ของผู้จำหน่ายเป็นหลัก ราคาสุทธิ (ราคารวมต่างๆ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้จำหน่าย ทางทีมงานจึงไม่สามารถลงราคาสุทธิได้

ที่มา : https://dtaconline.dtac.co.th/

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/