ขัดใจ Apple สหภาพยุโรปลงมติเสนอให้มีกฏบังคับผู้ผลิตสมาร์ตโฟน “ใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกัน”


หลังจากมีกระแสมาสักพักกรณีสหภาพยุโรปอยากให้ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนทุกคนหันมาใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกัน (USB-C) แต่ถึงอย่างนั้น Apple ก็ได้ออกมาแย้งว่าการที่สหภาพยุโรปใช้กฏนี้จะเป็นการยับยั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ เอาได้ง่าย แต่ล่าสุดผลโหวตของรัฐสภายุโรปนั้นผ่านฉลุยเรื่องการบังคับใช้พอร์ตชาร์จมาตรฐานเดียว


สมาชิกของรัฐสภายุโรปได้โหวตข้อบังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนใช้พอร์ตที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยผลโหวตที่ออกมานั้น เห็นด้วย 528 เสียง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีเพียง 40 เสียงเท่านั้น เรียกว่าห่างกันเทียบไม่ติดเลยครับ


ด้านฝ่ายกฏหมายของสหภาพยุโรประบุว่า กฏหมายเรื่องการบังคับใช้พอร์ตเดียวกันนั้น คณะธรรมาธิการควรนำมาใช้จริงในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ส่วนมติดังกล่าวก็จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุโรปต่อไป


ปัจจุบันมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นราว 16.6 กิโลกรัมต่อประชากรยุโรป 1 คน ซึ่งเป็นสถิติที่ถูกเก็บได้ในปี 2016 ส่งผลให้เกิดขยะรวมกันมากถึง 12.3 ล้านตัน การออกกฏหมายบังคับดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความหลากหลายของเทคโนโลยี อีกทั้งยังช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานอีกด้วย


ข้อมูล :uk.reuters.com


ทีมงาน : UserThailand


#USB-C #Apple

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/