Apple จำหน่าย Apple Watch รวม 30.7 ล้านเรือนในปี 2019 ขึ้นแซงนาฬิกาของ Swiss ทั้งหมด


Strategy Analytics เผยว่าในปี 2019 Apple Watch ทำยอดขายทั่วโลกประมาณ 30.7 ล้านเรือน เพิ่มข้ึน 36% จาก 22.5 ล้านเรือนเมื่อปี 2018


เมื่อเทียบกับ นาฬิกาของ Swiss (ซึ่งรวมนาฬิกาแบรนด์ Swiss ทั้งหมด) มียอดขายรวม 21.1 ล้านเรือนทั่วโลก ในปี 2019 ลดลง 13% จาก 24.2 ล้านเรือนในปี 2018

จากการวิเคราะห์ Apple Watch นั้นได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และเอเชีย เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายสดวกสบายและการออกแบบที่ทันสมัย

ในขณะที่ นาฬิกาอะนาล็อก ยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่มีอายุมาก

จะเห็นว่าตลาด Smartwatch ในปัจจุบัน ส่งผลต่อตลาดนาฬิกาหรูมากพอสมควร โดยเฉพาะ Apple Watch ที่แอปเปิลจงใจให้เป็นมากกว่านาฬิกาอัจฉริยะ แต่ใส่ความเป็นแฟชัน ทันสมัยเข้าไปด้วย ทำให้ Apple Watch เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในตลาด Smartwatch ในตอนนี้

ข้อมูล : 9to5Mac


ทีมงาน : UserThailand


#AppleWatch #Apple #Swiss

#iPhoneiOsThailand #iPhoneSupport

#MacOsThailand #MacSupport

#iPadOsThailand #iPadSupport

#AppleWatchSupport

#UserThailand #MacUpStudio


twitter : https://twitter.com/MacUpKK

instagram :http://bit.do/macup_studio-KK


เว็บซ่อมไอโฟน ซ่อมMac : http://bit.do/macupstudiofixservice


ศูนย์ซ่อม iPhone iPad : https://www.facebook.com/MacUpStudio/

ศูนย์ซ่อม Mac iMac : https://www.facebook.com/MacUpStudio/