AppleCare + ขยายการซื้อเป็น 365 วันนับจากวันซื้อเครื่อง เฉพาะที่ iCare เท่านั้น!


AppleCare + ขยายการซื้อเป็น 365 วันนับจากวันซื้อเครื่อง เฉพาะที่ iCare เท่านั้น!

ลูกค้าสามารถซื้อ AppleCare+ สำหรับ iPhone, iPad ได้ภายใน 365 วันนับตั้งแต่วันซื้อเครื่อง (จากเดิม 60 วัน) ได้แล้วเฉพาะที่ร้าน iCare เท่านั้น

AppleCare+ ขยายเวลาการซื้อเป็น 365 วันที่ iCare

iPhone

iPhone รุ่นที่สามารถซื้อ AppleCare+ ได้

iPhone 7, iPhone 7 PlusiPhone 8, iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XS, iPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

ซื้อ AppleCare+ ได้ภายใน 365 วันนับตั้งแต่วันซื้อเครื่องหรือภายในระยะเวลารับประกัน (ตัวเครื่องไม่อยู่ในสถาพเสียหาย)

ความคุ้มครองสำหรับ iPhone

คุ้มครองเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ AppleCare +คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง (ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,000 บาท สำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับหน้าจอ และ 3,300 บาท สำหรับความเสียหายอื่นๆ)คุ้มครองตั้งแต่ iPhone, Battery, หูฟังและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPhone

iPhone 7 – ราคา 5,000 บาทiPhone 7 Plus – ราคา 6,200 บาทiPhone 8 – ราคา 5,000 บาทiPhone 8 Plus – ราคา 6,200 บาทiPhone X – ราคา 6,200 บาทiPhone XR – ราคา 6,200 บาทiPhone XS – ราคา 8,300 บาทiPhone XS – Max ราคา 8,300 บาทiPhone 11 – ราคา 8,300 บาทiPhone 11 Pro – ราคา 8,300 บาทiPhone 11 Pro Max – ราคา 8,300 บาท

iPad

iPad รุ่นที่สามารถซื้อ AppleCare+ ได้

iPad ทุกรุ่น ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

ความคุ้มครองสำหรับ iPad

คุ้มครองเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ AppleCare +คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง (ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,600 บาท สำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับตัวเครื่อง iPad และ 1,000 บาท สำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับ Pencil)คุ้มครองตั้งแต่ iPad, Battery, Apple Pencil, AirPort, สาย USB และ Adapter แปลงไฟที่มาพร้อมเครื่อง

ราคา AppleCare+ สำหรับ iPad

iPad – ราคา 2,500 บาทiPad mini – ราคา 2,500 บาทiPad Air – ราคา 2,500 บาทiPad Pro – ราคา 4,500 บาท

ข้อที่ควรทราบ

AppleCare+ ที่ iCare เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ Apple จำหน่ายAppleCare+ ที่ iCare จำหน่าย รองรับสำหรับอุปกรณ์ iPhone, iPad ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นAppleCare+ ที่ iCare สามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าร้าน iCare ทั่วประเทศ ดูรายการสาขาที่นี่เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Facebook : iCare


#MacBookPro13 #iPhone11Pro #MacBookPro #Apple #Aispro #AppleWatch  #iPhone

#AirPodsPro #iPad #Mac #Apple #iMac 

#Touchbar #MacPåçro #iPadMini #iPadPro

#iPhone11 #iPhone11Pro #iPhone11ProMax

#iOs #Os #iPadOs #MacbookAir #Retina 

#iPhoneiOsThailand #ItUser #iPhoneiOsUser

#iPadOsUser #UserThailand #MacUpStudio #FixitUp

——————————————