แอป Clips ปล่อยอัปเดตใหม่ ใช้ Memoji ได้และเพิ่มสติกเกอร์ใหม่มากมาย

<